Voor wie werkt Hestia?

Hestia opereert binnen een zeer complex werkveld. Ik richt me voornamelijk op familie en naasten van clienten in de GGZ en verslavingszorg. Hiernaast ben ik echter ook beschikbaar voor directies en besturen van instellingen die op zoek zijn naar een ervaringsdeskundige adviseur op het gebied van familiebeleid.

Waarom familiebeleid?

Naast het toenemend belang van de familie binnen het behandeltraject van de cliënten is het familiebeleid binnen instelllingen ook een aandachtspunt voor de kwaliteitsafdeling van de zorgverzekeraars. Deze vinden het belangrijk dat er familiebeleid is in een GGZ-instelling, en dat het familiebeleid in de kwaliteitscyclus is opgenomen. Als dit zo is wordt er bij het inkopen rekening mee gehouden en kan betekenen dat een instelling meer geld ontvangt.

De ster familiebeleid
De gemakkelijkste manier om aan te tonen dat het familiebeleid in de kwaliteitscyclus is opgenomen is door het ontvangen van een zogenaamde ster familiebeleid. Deze ster wordt uitgekeerd door het platform GGZ. De ster bestaat uit vier ‘substerren’: een ster voor de familieraad, een ster voor de familievertrouwenspersoon en een ster voor de formele klachtenregeling voor familie. Tenslotte is er nog een voor ‘de structuur in de organisatie’.
Het platform GGZ heeft de criteria ontworpen en kennen de ster toe. Hestia helpt zorginstellingen die te behalen. Door het helpen oprichten van een familieraad, het zoeken naar, of fungeren als, familievertrouwenspersoon of het inrichten van de formele klachtenregeling al dan niet in samenspraak met de familieraad. 2016 is het laatste jaar dat de ster wordt toegekend aan instellingen. Hierna blijft familiebeleid echter onverminderd belangrijk voor de zorgverzekeraars.

“Ik zorg dat iedereen zich bewust wordt van het beleid en de nieuwe rol van de familie.”

dubbele pijl

Voor de familieraden
Binnen instellingen waar nog geen familieraad actief is, kan ik deze helpen op te richten. Bestaande raden, die graag een gelijkwaardige positie willen binnen de instelling, ondersteun en coach ik in hun kennis en vaardigheden zodat ze een daadkrachtige en effectieve gesprekspartner worden voor de directie en bestuur. Hiernaast ondersteun ik de familieraad bij het in de organisatie implementeren van het mede op basis van hun advies ontwikkelde familiebeleid. Over het algemeen heeft de raad niet de tijd om dit beleid op de werkvloer bekend te maken. HESTIA ondersteunt hen door het betrekken van de familie binnen de instelling een vanzelfsprekendheid te maken.

Hiernaast geef ik praktische ondersteuning aan familieraden. Ik zorg bijvoorbeeld voor budget en hoe de raad gefaciliteerd wordt. Of ze vrijwilligers- en reiskostenvergoeding krijgen. In hoeverre er mogelijkheden zijn om trainingen te volgen en bijeenkomsten bij te wonen of te organiseren. Ik onderhandel met de directie en zorg dat praktische zaken zoals deze op de agenda komen.