Wat kan Hestia betekenen?

Voor de instellingen
Vanwege de veranderingen in de zorg waarbij er steeds meer ambulant begeleid gaat worden, wordt de rol van de familie van de client steeds groter in het behandelproces. Doordat dit proces zich steeds meer in de thuissituatie afspeelt krijgen ze hierin steeds meer verantwoordelijkheid en draaglast. Dit betekent dat het voor instellingen steeds belangrijker wordt dat er een stevig familiebeleid aanwezig is dat helder is voor alle medewerkers. Ik zorg dat iedereen zich bewust wordt van het beleid en de nieuwe rol van de familie.

Ik ondersteun de organisatiedoelen in de GGZ door enerzijds de familieraad wegwijs te maken in het familiebeleid van de instelling. Dat zij hier een duidelijke positie en rol en dus verantwoordelijkheid in heeft. Anderzijds door de medewerkers te helpen om familie vanzelfsprekend te maken in het behandelproces. Iets wat door het harde werken en de hectiek van alledag nog wel eens in het gedrang kan komen. Het familiebeleid kenbaar maken aan de mensen die dag in, dag uit hard werken voor hun cliënten, en deze professionals te overtuigen van het belang van het door de directie uitgezette familiebeleid is een van de belangrijkste doelstellingen van HESTIA. Niet om ze op de vingers te tikken maar om hen te helpen de familie optimaal te ondersteunen in hun rol bij het herstelproces.

“Ik zorg dat iedereen zich bewust wordt van het beleid en de nieuwe rol van de familie.”

dubbele pijl

Voor de familieraden
Binnen instellingen waar nog geen familieraad actief is, kan ik deze helpen op te richten. Bestaande raden, die graag een gelijkwaardige positie willen binnen de instelling, ondersteun en coach ik in hun kennis en vaardigheden zodat ze een daadkrachtige en effectieve gesprekspartner worden voor de directie en bestuur. Hiernaast ondersteun ik de familieraad bij het in de organisatie implementeren van het mede op basis van hun advies ontwikkelde familiebeleid. Over het algemeen heeft de raad niet de tijd om dit beleid op de werkvloer bekend te maken. HESTIA ondersteunt hen door het betrekken van de familie binnen de instelling een vanzelfsprekendheid te maken.

Hiernaast geef ik praktische ondersteuning aan familieraden. Ik zorg bijvoorbeeld voor budget en hoe de raad gefaciliteerd wordt. Of ze vrijwilligers- en reiskostenvergoeding krijgen. In hoeverre er mogelijkheden zijn om trainingen te volgen en bijeenkomsten bij te wonen of te organiseren. Ik onderhandel met de directie en zorg dat praktische zaken zoals deze op de agenda komen.